lauantai 7. marraskuuta 2020

Voiko maatila olla ympäristövastuullinen?


Tänä vuonna 2020 on Tahko Farmilla aloitettu tohinalla ympäristötyö.

Olemme lähteneet mukaan Sustainable Travel Finland -hankkeeseen sekä rakentamaan Farmille omaa ympäristösertifiointia: Ekokompassia. STF-hankkeesta ja Ekokompassista saat lisätietoa seuraavista linkeistä:

STF: STF Finland

Ekokompassi: Ekokompassi

Farmi on keväällä 2020 allekirjoittanut Kestävän matkailun sitoumuksen. Sitoumuksessa luvataan kehittää yrityksen toimintaa vastuullisemmaksi ja kestävämmäksi kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla.

Tahko Farmin yrittäjät ovat myös yhdessä allekirjoittaneet sopimuksen, jossa sitoutuvat kehittämään omaa ja yrityksen toimintatapoja yhä vastuullisemmaksi.


Kehitämme Ekokompassi -sertifikaattia. Kuva: Ekokompassi


Farmilla on jo jonkin verran tehty töitä ympäristön eteen.

Eläinten lannat kerätään säännöllisesti eläinten tarhoista, jotta ravinteita joutuisi maahan mahdollisimman vähän ja eläintilat pysyisivät siisteinä. Lannat säilytetään isoissa konteissa. Täydet kontit viedään Tahkon lähikylälle Kinahmiin, jossa viljelijä laittaa lannan peltoon lannoitteeksi.

Ylimääräinen heinä- ja olkijäte laitetaan eri konttiin. Näiden konttien sisältö menee Tahkon Rinteille, rinteiden tasoitteeksi.

Jätevesi menee Farmin eläintiloista omaan sakokaivoon, joka tyhjennetään tarvittaessa. Sakokaivon sisältö kelpaa pelloille levitettäväksi. Farmin WC:t, keittiö ja muut sosiaalitilat on yhdistetty kaupunkin jätevesijärjestelmään.


Sinisiä kontteja täyttyy vuodessa noin 3 kpl. Kuva: Hanna Kraft


Farmilla on pyritty tehokkaaseen energiankäyttöön. Farmilla on pihassa liiketunnistimilla toimivat LED-valot. Muutenkin valoja pyritään pitämään päällä mahdollisimman vähän. Kesällä valoja ei tarvita juuri lainkaan. Vain muutamassa aitauksessa on sähkölanka käytössä.

Eläintila lämpiää talvella koneellisen ilmanvaihdon avulla. Osittain tilaa lämmittävät itse eläimet.

Veden kulutus Farmilla on suurta, mutta kustannuksia helpottaa se että eläinten vesi tulee suurimmalta osin lähteestä Tahkon rinteiltä.


Lähdevettä on ihana juoda. Kuva: Hanna Kraft


Vastuulliseen ympäristötoimintaan kuuluu myös ihan tavanomaiset jokaisen tehtävissä olevat toimenpiteet. Kerätään pihasta ja ympäristöstä roskat sekä pidetään tilat muuten siisteinä. Käyttämättömät koneet ja laitteet pidetään omissa varastoissaan.

Jätehuollossa Farmi on vielä lapsenkengissä. Tällä hetkellä Farmin talousjätteet ja heinäpaalien muovit menevät sekajätteeseen...

Jätehuoltoa Farmille ollaan kuitenkin kehittämässä hankkeen avustuksella! Olemme suunnitelleet oman kompostin hankkimista ja olemme tehneet muulle talousjätteelle jätehuoltosuunnitelman. Osittain pääsemme jo heti toteuttamaan suunnitelmaa, mutta osittain joudumme vielä odottelemaan Tahkon alueen jätehuollon kehittymistä isommassa mittakaavassa.

Farmilla käytetään hyvin vähän kemikaaleja, jotka kuormittaisivat ympäristöä. Muutamia kemikaaleja on: Farmin eläintiloissa käytetään desinfiointijauhetta, ja kärpästen torjunnassa kärpäsmyrkkyä. Lisäksi sosiaalitilojen siistinä pitämisessä käytetään siivousaineita. Näille aineille on Farmilla oma kaappinsa.Eläimet arvostavat siistiä ympäristöä. Kuva: Hanna Kraft


STF- ja Ekokompassitoiminnassa Farmille tehdään kartoituksia, joiden perusteella huomataan ympäristötoiminnassa kehitettävät osa-alueet. Kartoituksissa nähdään muun muassa, mikä on Farmin energiankulutus, jätteen määrä ja hiilijalanjälki! Mielenkiinnolla odotamme, mitä tuloksia saamme nyt ja miten luvut muuttuvat tulevaisuudessa kun pystymme toimimaan vielä ympäristöystävällisemmin.

Vastuullisuustoiminta Tahko Farmilla - sosiaalinen vastuullisuus


Sosiaalisen vastuullisuuden piiriin kuuluu koko se yhteisö, jonka keskellä yritys toimii, muun muassa työntekijät, asiakkaat, yhteistyökumppanit, naapurit ja sijaintikunta. Sosiaalisesti vastuullinen yritys haluaa edistää muun muassa turvallisuutta, tasa-arvoa, terveyttä sekä koulutusta.


Sintin ja Prinssin hellyyshetki. Kuva: Riina Myöhänen

 

Asiakkaat ja heidän turvallisuutensa on Farmin sosiaalisen vastuullisuuden pääpainopiste.

Farmilla pyritään siihen, että jokaisen asiakkaan ohjaaminen on yksilöllistä ja asiakas kohdataan kasvotusten. Kaikkia Farmille tulevia asiakkaita ohjeistetaan toimimaan palveluissamme turvallisesti. Palveluiden riskeistä pyritään tiedottamaan niin suullisesti kuin kirjallisestikin (kts. esim. Farmin nettisivuilta palvelukohtaiset riskit ja ohjeet ratsastajille).

Eläinpihalla eläintilat on suunniteltu niin, että asiakkailla on mahdollisimman turvallista tutustua eläimiin. Aitausten välillä on helppo liikkua, myös lastenrattailla tai pyörätuolilla. Kulkuväylillä ei pidetä työvälineitä eikä mitään, mikä voi aiheuttaa vaaratilanteita. Eläinpihan jokaisesta eläinlajista on omat ohjeistuksensa. Lisäksi myös eläinpihalla liikkumisesta ja käyttäytymisestä on ohjeistettu asiakasta erikseen.

Farmin tallissa on ohjeistettu ratsastusvarusteista sekä hevosen selkään nousemisesta. Lisäksi asiakkaalle on nähtävillä ohjeistukset tallitiloissa toimimiseen sekä varustehuoneessa että Farmin omilla nettisivuilla. 

Farmin kaikissa palveluissa käytetään palveluun kuuluvia varusteita, jotta asiakkaan olisi mahdollisimman turvallista kokeilla aktiviteettia. Aktiviteettia ohjaa aina sellainen ohjaaja, jolla on aktiviteetista kokemusta.

Asiakkailla on oikeus kertoa meille palautetta joko suoraan palvelun yhteydessä tai nettisivujemme kautta. Pyrimme toimimaan niin, että kaikilla asiakkailla iästä, koosta, sukupuolesta, rodusta, kansalaisuudesta tai terveydentilasta riippumatta olisi meillä mukava olla ja mahdollisuus juuri itselle sopivan palvelun saamiseen.


Pikku-Roti poseeraa kameralle. Kuva: Riina Myöhänen


Farmilla halutaan pitää huolta myös työntekijöistä.

Farmilla on töissä kolme yrittäjää: kaksi vakituista ja yksi osa-aikainen. Päävastuu Farmin toiminnasta, asiakaspalvelusta ja markkinoinnista on heillä. Kaikilla yrittäjistä on alalle soveltuva koulutus, josta on kerrottu asiakkaille Farmin nettisivuilla.

Sesonkeina mukana touhuissa on sesonkityötekijöitä ja/tai harjoittelijoita. He ovat Farmilla pääosin oppimassa. Harjoittelijoita Farmille tulee useilta eri oppilaitoksilta, muun muassa Ylä-Savon ammattiopisto, Hämeen Ammattikorkeakoulu ja Pohkoisen Keski-Suomen oppilaitoksilta on tullut Farmille harjoittelijoita. 

Tahko Farmi on vakuuttanut sekä yrittäjät että Farmilla sesonkiaikoina työssä olevat apurit. Työajat ovat työntekijöillä säännölliset, yrittäjilläkin siihen pyritään. Koska eläinten kanssa kuitenkin odottamattomia tilanteita voi sattua niin joskus yrittäjän päivä voi venyä normaalia pidemmäksi...

Työturvallisuuteen kiinnitetään Farmilla jatkuvasti huomiota, ja se on vahvasti sidoksissa myös asiakasturvallisuuteen. Työvarusteet ovat työhön soveltuvat ja suojaavat työtekijää. Työturvallisuuteen liittyvät myös ergonomiset seikat. Farmilla pyritään siihen, että työskentelyssä ei aina tarvitsisi käyttää ihmisvoimaa. Esimerkiksi heinäpaali viedään hevosille aina traktorilla, ja isommat tarhojen siivoukset ja kuivitukset tehdään traktoriavustuksella. Heinien kuljettamiseen käytetään kottikärryjä ja vedet lisätään vesiastioihin vesiletkun avulla.


Lammasterapiaa. Kuva: Riina Myöhänen


Ympäristö ja yhteisö ovat Farmille tärkeitä. Farmi toimii vuokratiloissa, jolloin yhteistyö vuokranantajan kanssa on merkittävää. Pyrimme pitämään hyvän huolen tiloistamme, joissa palveluita tuotamme. Vuokranantajan kanssa on sovittu yhteisistä toimintaperiaatteista, jotta yhteistyö olisi mahdollisimman sujuvaa.

Tahko Farmin kanssa tekevät yhteistyötä useat eri alan yrittäjät. Farmin ratsastusreitit kulkevat monenlaisilla eri pohjilla ja reiteillä, joiden käytöstä on erikseen sovittu reittien ylläpitäjien kanssa. Muun muassa kuopion kaupunki, paikallinen tienhoitokunta sekä Tahko Golf ovat näitä yhteistyökumppaneita. Reittien käyttöön kuuluu olennaisesti myös sen siisteydestä ja kunnosta huolehtiminen. Farmi on sopinut reittien haltijoiden kanssa, että hevosten jätökset siivotaan reiteiltä säännöllisesti, ja hevosten aiheuttamat vahingot korjataan.

Tahko Farmille tulee useista eri paikoista ruokia, joita asiakkaat saavat antaa eläimille. Leipiä tulee muun muassa Kuopion ruoka-avulta sekä Nilsiän Tokmannilta. Leipiä ja muita ylijääneitä elintarvikkeita Farmi saa myös K-Market Tahkon Tähdeltä sekä Sokos Hotel Tahkovuorelta. Eläinten pääasialliset rehut (heinä, kaura ja ohra) tulevat lähialueen viljelijöiltä. Satunnaisesti Farmin täytyy ostaa uusia varusteita hevosille tai uusia työvälineitä Farmille. Silloin käytämme muun muassa Nilsiän Hankkijan, Matkuksen Hööksin ja Kuopion Suitsisopin palveluita.


Teppo tuijottelee. Kuva: Riina Myöhänen


Paljon on Farmilla tehty töitä sosiaalisen vastuullisuuden parissa, mutta vielä meillä on paljon kehitettävää! Teemme mielellämme töitä yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa :)

perjantai 6. marraskuuta 2020

Eläinten hyvinvointi


Tahko Farmilla on paljon erilaisia kotieläimiä. Meillä on supisuomalaisia maatiaislajeja sekä muutama hieman vieraampi laji.


Eläintemme asuinolosuhteet:


Eläimemme saavat asustaa lajilleen mahdollisimman tyypillisissä olosuhteissa. 

Jokaisen eläimen tarhassa on aidat, joista näkee hyvin läpi, ja joihin eläimet tai ihmiset eivät vahingoita itseään. 

Tarhoissa on lisäksi tilavat kopit, joihin eläimet pääsevät huonoa säätä pakoon, tai piiloutumaan halutessaan. 

Talvella Farmin pienimmät eläimet pääsevät lämpimiin sisätiloihin, koska ne eivät pärjää ulkona pakkasella. Sisätiloissa niillä on tilavat häkit, joissa on myös oma koppi piiloutumista ja nukkumista varten. 

Kanoilla on omat orret joissa ne rakastavat tepastella ja nukkua, ankoilla on oma ihana tekolampi! 

Hevoset elävät ympäri vuoden ulkona pihatossa. Pihatossa on iso ulkoilutarha, jossa hevoset saavat purkaa energiaansa, sekä tilava suojakatos, jossa on pehmeä olkipatja nukkumista varten. 

Vuohet, lampaat, laamat ja alpakat ovat myöskin ympäri vuoden ulkona. Nämä isommat eläimet kasvattavat paksun talviturkin, joten pakkanen ei niiden menoa haittaa!


Amalia - alpakka poseeraa. Kuva: Riina Myöhänen


Eläintemme ruokailu:


Farmin eläimillä on aina raikasta vettä, sekä heinää tai rehua tarjolla. 

Hevosilla on oma iso heinäpaali pihatossaan, josta he voivat syödä pitkin päivää omaan tahtiinsa. 

Vuohilla, lampailla, alpakoilla, laamoilla ja kaneilla on omat heinähäkkinsä, josta myös he voivat nauttia ruokansa omaan tahtiinsa. 

Kanat ja ankat saavat omaa rehuansa jyväautomaateistaan, joita täytetään aina tarpeen tullen. 

Minipossujen ruokailua joudumme hieman rajoittamaan ettei niistä tulisi liian paksuja... Ruokimmekin niitä erikseen aina aamuisin ja iltaisin. 


Myös sinä pääset eläinpihan Omatoimisella Farmikierroksella hieman osallistumaan eläintemme ruokintaan! 


Pipsa ja Nöffi päiväunilla. Kuva: Riina Myöhänen


Eläintemme kaikki ruuat tulevat Farmille lähialueilta, yrityksiltä ja yksityisiltä! 


K-Market Tahkon Tähti, Break Sokos Hotel Tahkovuori sekä Kuopion ruokajakelu tuovat ylimääräisiä elintarvikkeita meille hyötykäyttöön.

Lisäksi eläinten päärehut kuten kaura, ohra ja heinät tulevat meille paikallisilta viljelijöiltä. 

Joskus joku lomalainenkin voi tuoda eläimillemme yllätyspaketin!

Vesi virtaa Farmillemme Tahkon rinteiltä. Se on puhdasta ja raikasta lähdevettä, jota eläimet saavat nauttia! Se on myös erittäin ekologista vettä, sillä se säästää Farmin vedenkäyttökustannuksia.


Halihetki. Kuva: Riina Myöhänen


Eläinlääkäri ja kengittäjä vierailevat Farmilla säännöllisesti


Eläimet tulevat joskus sairaaksi tai ne saavat vammoja. Sitä varten Farmille kutsutaan tarvittaessa päivystävä eläinlääkäri. Eläimille tehdyt toimenpiteet ja lääkkeet kirjataan ylös lääkekirjanpitoon.

Eläinlääkäri vierailee Farmilla myös tekemässä säännöllisiä toimenpiteitä, kuten rokottamassa eläimiä tai huolehtimassa eläinten hampaista. Nämä toimenpiteet tapahtuvat noin kaksi kertaa vuodessa.

Kengittäjä huolehtii Farmin hevosten kengityksestä. Hän käy Farmilla vuodenajasta riippuen joko kuuden tai kahdeksan viikon välein.   

Mistä rehut tulevat Farmille?

Mitä Farmin eläimet syövät? Tahko Farmin eläimet syövät heinää, ja lisärehuina kauraa tai ohraa. Eläimillemme annetaan jonkin verran myös os...